T: (+31)6-24101420

Privacy


Hoe gaat de Noodzaak met jouw privacy om?

Privacystatement

De Noodzaak counseling is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op het moment dat je ingeschreven wordt als cliënt van de Noodzaak Counseling of als je contact met mij opneemt (via mail of telefoon).

Om mijn website goed te laten functioneren maakt deze gebruik van cookies, die je krijgt zodra je mijn website bezoekt. Mijn website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Ik heb hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google slaat het laatste deel van je IP-adres niet op. Ik heb ‘gegevens delen’ uitgezet en ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu (zoals naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres). Als je je inschrijft als cliënt bij de Noodzaak, verwerk ik enkele van je gegevens in mijn cliëntenbestand. Ik sla dan je naam, adresgegevens en telefoonnummer op. Bij bankoverschrijvingen worden ook je betaalgegevens bewaard. Deze gegevens worden gebruikt voor de facturen en voor het maken (of verzetten) van afspraken. De Noodzaak bewaart deze gegevens volgens de wettelijke termijn van 7 jaar en worden alleen gedeeld met de accountant van de Noodzaak Counseling. Alleen wanneer het wettelijk verplicht is zal de Noodzaak je gegevens delen met de betreffende instanties.

Mocht je contact met me opnemen maar besluiten geen cliënt te worden, dan verwijder ik je gegevens.

Zowel de persoonsgegevens als de back-up hiervan worden onder andere door middel van encryptie beveiligd.

Jouw rechten:

Recht op informatie (uitleg over hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga, zie dit privacy statement).

Recht op inzage (je mag jouw gegevens inzien).

Recht op correctie (je mag gegevens laten corrigeren indien ze niet correct zijn).

Recht om bezwaar te maken (je mag bezwaar maken tegen het verwerken van jouw gegevens).

Recht op dataportabiliteit (je mag mij vragen jouw gegevens aan te bieden aan een andere aanbieder).

Recht op beperking (je kunt mij vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken).

Recht om vergeten te worden (je mag mij vragen mijn gegevens te verwijderen).

Recht om een klacht in te dienen (als je een klacht hebt m.b.t. het verwerken van jouw persoonsgegevens, zou ik het fijn vinden als je contact met mij opneemt. Je hebt ten allen tijde het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens).